Archiwum

bee painter

Nasz dzie艅


                    Praca wychowawczo-dydaktyczna i opieku艅cza planowana jest w oparciu o Podstaw臋 programow膮 dla przedszkoli, 
oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 W trosce o prawid艂owy 
rozw贸j psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kszta艂cenia dzieci w wieku przedszkolnym (w my艣l podstawy programowej) zaleca 
si臋 nast臋puj膮ce proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedn膮 pi膮t膮 czasu nale偶y przeznaczy膰 na zabaw臋 (w tym czasie dzieci bawi膮 si臋 swobodnie, przy niewielkim udziale 
nauczyciela);
2) co najmniej jedn膮 pi膮t膮 czasu (w przypadku m艂odszych dzieci - jedn膮 czwart膮 czasu), dzieci sp臋dzaj膮 w ogrodzie przedszkolnym, 
na boisku, w parku itp. (organizowane s膮 tam gry i zabawy ruchowe, zaj臋cia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, 
porz膮dkowe i ogrodnicze, itd.);
3) najwy偶ej jedn膮 pi膮t膮 czasu zajmuj膮 r贸偶nego typu zaj臋cia dydaktyczne, realizowane wed艂ug wybranego programu wychowania 
przedszkolnego;
4) pozosta艂y czas - dwie pi膮te czasu nauczyciel mo偶e dowolnie zagospodarowa膰 (w tej puli czasu mieszcz膮 si臋 jednak czynno艣ci 
opieku艅cze, samoobs艂ugowe, organizacyjne i inne).

za艂膮cznik do podstawy programowej

         Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00.                       

  • dziecko powinno by膰 przyprowadzone do przedszkola do godziny 8.25 przez rodzic贸w lub prawnych 
    opiekun贸w,
  • do wybierania dzieci z przedszkola przez osoby trzecie nale偶y wype艂ni膰 stosowne o艣wiadczenie - 
    upowa偶nienie.

     

RAMOWY ROZK艁AD DNIA

6.30 鈥 8.00 鈥 schodzenie si臋 dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w k膮cikach 
zainteresowa艅, zabawy integruj膮ce grup臋, praca indywidualna lub w ma艂ych 
zespo艂ach o charakterze obserwacyjnym, stymuluj膮co-kompensacyjnym 
i wychowawczym

8.00 鈥 8.30 鈥 gr.starsze 鈥 膰wiczenia poranne; gr.m艂odsze 鈥 zabawy ruchowe 
czynno艣ci porz膮dkowo-gospodarcze w Sali, zabiegi higieniczno 鈥 sanitarne, 
przygotowanie do 艣niadania, promowanie nawyk贸w prozdrowotnych

8.30 鈥 9.00 鈥 艣niadanie

Dzieci starsze 鈥 doskonalenie umiej臋tno艣ci samodzielnego i kulturalnego 
spo偶ywania posi艂k贸w

Dzieci m艂odsze 鈥 wdra偶anie dzieci do samodzielnego spo偶ywania posi艂k贸w

9.00 鈥 11.30 鈥zintegrowana dzia艂alno艣膰 edukacyjna w oparciu o podstaw臋 
programow膮 鈥 zabawy, zaj臋cia, spacery, wycieczki i inne formy aktywno艣ci 
w Sali i na powietrzu 鈥 stymulowanie rozwoju dzieci, wyzwalanie aktywno艣ci, 
tworzenie warunk贸w umo偶liwiaj膮cych zdobywanie nowych do艣wiadcze艅, 
wiedzy, umiej臋tno艣ci, postaw we wszystkich obszarach rozwoju

11.30- 12.15 鈥 przygotowanie do obiadu, czynno艣ci porz膮dkowe, zabiegi 
higieniczno 鈥 sanitarne

12.15 鈥 14.00 鈥 dzieci m艂odsze 鈥 le偶akowanie, relaks przy muzyce; 
doskonalenie umiej臋tno艣ci samoobs艂ugi, rozbierania i ubierania si臋

Dzieci starsze 鈥 s艂uchanie bajek, zabawy dowolne w Sali lub na podw贸rku, 
zaj臋cia o charakterze wychowawczym, praca indywidualna lub w ma艂ych 
zespo艂ach 鈥 zabawy dydaktyczne, 膰wiczenia grafomotoryczne z kartami 
pracy, inne formy aktywno艣ci, zaj臋cia dodatkowe.

14.00 鈥 14.30 鈥 prace porz膮dkowo 鈥 gospodarcze, zabiegi higieniczno 鈥 
sanitarne, doskonalenie umiej臋tno艣ci samodzielnego i estetycznego 
spo偶ywania posi艂k贸w 鈥 podwieczorek.

14.30 鈥 17.00 鈥 kontynuacja dzia艂alno艣ci edukacyjnej, zabawy i gry 
dydaktyczne, stolikowe, 膰wiczenia gramatyczne, s艂ownikowe, praca 
wyr贸wnawcza indywidualna i w ma艂ych zespo艂ach, zaj臋cia o charakterze 
wychowawczym, pobyt na 艣wie偶ym powietrzu.

Jutro zn贸w si臋 spotkamy! Do zobaczenia.


Wi臋cej w tej kategorii: « Spotkanie 3.09.2013r.

Dzieci

,, Dzieci s膮 jak posiane nasiona. Trzeba je codziennie podlewa膰,

po艣wi臋ca膰 im uwag臋 i piel臋gnowa膰. 
W takich warunkach nasiona kie艂kuj膮, ro艣liny rosn膮, a potem zakwitaj膮. ..."  
  

                  

                                                                                                     Shinichi Suzuki

 

 

 

 

 

MY dbamy o Wasze pociechy!

facebookgallerycontact